Manifest pel dret a l’educació i el dret a la salut
16/11/2021

A Catalunya, vacunar no és obligatori per llei, sinó que és una opció que es tria.

La normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya respecte a la vacunació per accedir als centres educatius i, concretament, els requisits que cal complir a l’hora de matricular del 1r cicle d’infantil (de 0 a 3 anys), diu que cal presentar “còpia del carnet de vacunacions de l’alumne/a. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

El reglament de funcionament i règim intern de l’escola bressol municipal “El Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar, respecte a la vacunació a l’hora de matricular del 1r cicle d’infantil, actualment diu: “cal carnet de vacunacions degudament emplenat i actualitzat segons el calendari de vacunacions oficial per la franja d’edat de 16 setmanes a 3 anys.”

El reglament de l’escola bressol municipal, que data del 2003 i ha sofert diverses modificacions, al ple de 20 de febrer de 2012 s’aprova per unanimitat -això és amb el suport de tots els grups polítics que hi havia en aquell moment a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (5 vots de CiU, 3 vots de Junts per Sant Pol, 2 vots d’ICV, 1 vot d’ERC i 1 vot del PP). Un reglament que contradiu la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de rang superior, perquè omet (no sabem si per desconeixement, oblit o intencionadament) la part de la normativa que diu que, en cas que l’infant no hagi estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial. Per tant, d’aquí es desprèn que l’escola bressol ha d’acceptar els infants no vacunats amb un certificat mèdic oficial, i no ho fa. El reglament de l’Ajuntament vulnera així la normativa superior a la qual s’ha d’acollir. De fet, en el mateix ple de 2012 es reconeix que: “En el reglament vigent en aquest moments, es regulaven aspectes que no corresponen a un reglament de funcionament, ja que ja existeixen instruments normatius superiors que no es poden contradir amb una norma de rang inferior.”

Diversos aspectes són els que s’han anat modificant al llarg dels anys; pel que fa al requisit de vacunació, també s’ha anat modificant: des d’acceptar un certificat mèdic el 2008 –tal com diu la normativa de la Generalitat-, fins a ometre’l (modificació del 2010, on hi ha al·legacions per part de l’AMPA, entre les quals s’al·lega que l’Ajuntament ha aprovat el reglament sense tenir en compte el consell escolar), oscil·lant entre ser requisit indispensable per fer la preinscripció o per fer la matrícula, fins arribar a la versió actual del reglament, el més restrictiu, ja que no contempla la possibilitat de presentar certificat mèdic i a més, es demana carnet de vacunació actualitzat des de la preinscripció. Aquesta última modificació sobre l’acord unànime del 2012, s’aprova per ple l’abril del 2019, amb 8 vots a favor -5 de PdCat i 3 de Junts per Sant Pol-, 3 abstencions -2 d’ERC i 1 d’ICV- i cap vot en contra.

Vivim en una societat formalment lliure i democràtica on els individus som subjectes amb drets com l’educació i la salut. Contribuïm al benestar de la comunitat, també, a través dels impostos i la necessària redistribució de la riquesa articulada a través de l’estat social.

Tots els ciutadans paguem impostos per a obtenir uns serveis públics dignes, que s’han d’oferir per igual a tota la ciutadania sense discriminacions de cap tipus. L’administració pública ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans sense distinció i en aquest cas, no ho va fer: va vetar l’entrada a l’única escola bressol municipal que hi ha a Sant Pol de Mar, sense donar una alternativa a la família. I fent-ho, no va donar compliment a la normativa legal vigent.

Ens trobem davant una situació d’abús d’autoritat, de vulneració de drets fonamentals com el dret a la llibertat ideològica, el dret a la igualtat, el dret a la dignitat i el dret a la integritat física i mental i, alhora, davant una vulneració de la prohibició de la discriminació, malgrat el mateix reglament parla sempre que s’admetran els infants “sense cap criteri discriminatori” i concretament, quan parla dels drets dels infants, diu que han de ser “tractats amb estimació i respecte en la seva integritat i en les seves diferències com a ésser humà amb drets plens” i que “no hi haurà cap tipus de discriminació per lloc de naixement, sexe, llengua, creença o ideologia tant pel que fa als nens, els seus pares/tutors i personal docent.” Els drets i les llibertats només es poden regular per llei, no per reglament municipal.

Des d’una perspectiva de salut, cal tenir present el que diu la llei bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica: que tota actuació en l’àmbit de la sanitat requereix el previ consentiment del pacient i, després d’haver rebut una informació adequada, aquest té dret a decidir lliurement entre les opcions clíniques disponibles, i també té el dret a negar-se al tractament. Cal respectar el concepte de salut de cadascú, que pot ser divers.

Per tot l’exposat, demanem a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar que, pel que fa a la vacunació, adeqüi el reglament de funcionament i règim intern de l’escola bressol municipal “El Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar a la normativa legal vigent que marca el Departament d’Educació de la  Generalitat de Catalunya, marc al qual s’acull, tal com reconeix el mateix reglament.

Només així s’adequa el reglament de funcionament i règim intern a la normativa del Departament d’Ensenyament i es compleix amb la prohibició de la discriminació.

Alhora, demanem a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i a l’administració en general, que el tracte amb la ciutadania sigui digne, i que es compensi adequadament les persones afectades per la discriminació patida i les seves conseqüències.

L’estat d’alarma per la COVID-19 ha empitjorat la restricció dels nostres drets, i amb la limitació de la mobilitat i l’accés a espais tancats a qui no accepti vacunar-se, es pretén consolidar aquesta restricció de drets. Davant del segrest del relat públic per part de fons d’inversió propietaris de la indústria farmacèutica, la banca i els mitjans de (des)informació, manifestem la necessitat de recuperar l’esperit crític, bàsic per a la preservació dels drets i la democràcia enfront de nous totalitarismes.

LLV
Aviso a los navegantes

Aviso a los navegantes

Los vacunalistas sistemáticos y masivos vuelven a la carga al igual que en el año 2017. Periódicamente vuelven a sacar el tema al público en general intentando asustar a las ciudadanas y ciudadanos del país y del mundo. Porque estas campañas de miedo, no creamos que...

Los peligros de la OMS

Los peligros de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se crea como un organismo dependiente de la ONU, fundado el 7 de abril 1948 y especializado en gestionar políticas a nivel mundial de prevención y de promoción de la salud. Inicialmente financiado por el erario público de los...

A la enfermería española no se informa, se mal informa

A la enfermería española no se informa, se mal informa

El 25 de enero del 2024 se publicó en los medios de comunicación que serían repartidas 350.000 guías sobre Las vacunas en el Adulto entre las enfermeras y enfermeros del país, pretendiendo dar una información no veraz a las diplomadas. Auspiciado por el Consejo...

La vacunación infantil NO es obligatoria

La vacunación infantil NO es obligatoria

“NO PONGAS EN RIESGO LA SALUD DE LAS CRIATURAS” Coincidiendo en España con el inicio en el mes de octubre 2023 de la Campaña de la Gripe o Covid, orientada a toda la población tanto infantil como adulta, llega el momento de aclarar algunas cosas para poder decidir sin...

¿Qué Vacuna proponen ante la Bronquiolitis sincitial?

¿Qué Vacuna proponen ante la Bronquiolitis sincitial?

En el mes de marzo del 2023 la administración española aceptó incluir la vacuna del virus sincitial dentro de los programas de vacunación infantil como medida para la prevención de la bronquiolitis. Es importante conocer las cosas para saber cuáles son algunas de las...

Ganadora del I Concurso de Cuentos Infantiles

Ganadora del I Concurso de Cuentos Infantiles

  El cuento ganador de la I Edición del Concurso de Cuentos Infantiles de la Liga para la Libertad de Vacunación, ha sido el titulado CRIATURES INVISIBLES, autora: Maria Isabel Pérez. La Liga editará el cuento en su versión original en catalán y también en...

De la polio y de las piscinas de verano

De la polio y de las piscinas de verano

A finales de julio hemos oído decir por algún pediatra que si no está vacunado o vacunada el niño o la niña de 2 meses, que no vaya a la piscina porque se puede contagiar de la polio. Desde 1980 en España no se declara ninguna polio salvaje. La epidemia de polio...

I el feixisme avança

I el feixisme avança

Coincidint amb l'avenç del totalitarisme de dretes a Espanya i amb les darreres censures dutes a terme, ens trobem aquest mes de juliol de 2023 amb la prohibició per part de la Casa Cultura de Girona de l'Acte Una Dosis de Realidad organitzat i programat per la Lliga...